Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 886/11 - 05-09-2013

  (K.A.B./Zweden) Artikel 2 EVRM – recht op leven – artikel 3 EVRM – verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – verbeterde veiligheidssituatie – ongeloofwaardigheid – geen schending – dissenting opinion

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 70427/11 - 01-08-2013

  (Horshill/Griekenland) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – detentieomstandigheden – schending – Artikel 5§1 EVRM – EU-Richtlijn 2005/85/EG – geen schending – Artikel 5§2 EVRM – manifest ongegrond – onontvankelijk

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 56005/10 - 11-07-2013

  (Firoz Muneer t. België) Art. 5.1 EVRM - art. 5.4 EVRM - detentie - spoedige beslissing - detentie na mislukte repatriëring - beroep tegen detentie - niet-ontvankelijk verklaard wegens opvolgende detentie - geen definitieve geschillenbeslechting - geen effectief rechtsmiddel

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 34000/12 - 04-06-2013

  (H.S./België) Armenië - art. 9ter Vw. - art. 3 EVRM - art. 13 EVRM - art. 39 Procedurereglement - minnelijke schikking

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 60367/10 - 29-01-2013

  (S.H.H. t. UK) Afghanistan - asielzoeker - handicap - art. 3 EVRM - uitwijzing - geen schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 10486/10 - 20-12-2012

  (Yoh-Ekale Mwanje t. België) Art. 13 EVRM - daadwerkelijk rechtsmiddel - Art. 3 EVRM - vernederende behandeling - uitzetting - onmenselijke behandeling - art. 5 EVRM - wettige arrestatie of detentie - uitzetting

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 33210/11 - 02-10-2012

  (Singh t. België) - art. 3 EVRM - art. 13 EVRM - schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 14499/09 - 28-06-2012

  (A.A. t. Zweden) Artikel 2 EVRM - Recht op leven; Artikel 3 EVRM - Verbod op onmenselijke en vernederende behandeling - Jemen - eerwraak - gearrangeerde huwelijken - bewijslast reëel risico schending artikel 3 EVRM - onvoldoende bewijs - geen schending;

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 52077/10 - 15-05-2012

  (S.F. e.a. t. Zweden) Artikel 3 EVRM - Verbod op foltering, onmenselijke & vernederende behandeling - Non-refoulmentbeginsel - Deelname aan politieke acties voor Koerdische zaak in Iran - Publiek profiel verzoekers - Reëel risico op schending in geval van terugwijzing

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 33809/08 - 15-05-2012

  (Labsi t. Slovakije) Artikel 3 EVRM - Verbod onmenselijke en vernederende behandeling - Non-refoulmentbeginsel - Veroordeelde terrorist - Uitlevering - Algerije - Asielprocedure - Rapporten NGO's - Garanties Algerijnse overheid - Schending; Artikel 13 EVRM - Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel - Beroep tegen beslissing tot uitzetting - Uitzetting voor verstrijken beroepstermijn - Schending; Artikel 34 EVRM - Klachtenrecht voor de burger - Voorlopige maatregelen - Uitzettingsverbod - Niet naleven voorlopige maatregelen - Hinderen uitoefening klachtenrecht - Schending artikel 34 EVRM.

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 27765/09 - 23-02-2012

  Artikel 1 EVRM – Rechtsmacht – Onderschepping migranten op volle zee – Terugzending zonder identificatie – Toepasbaarheid artikel 1 EVRM op volle zee – Schending; Artikel 3 EVRM – Verbod onmenselijke en vernederende behandeling – Non-refoulement beginsel – Toepasbaarheid artikel 3 EVRM op volle zee – Schending; Artikel 4, Protocol n° 4 – Verbod collectieve uitzetting vreemdelingen – Schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 9152/09 - 02-02-2012

  (I.M. t. Frankrijk) Artikel 3 EVRM – Verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – Soedan – Darfoer – Toekenning vluchtelingenstatus – Verlies statuut slachtoffer – Geen schending; Artikel 13 juncto 3 EVRM – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – Effectief onderzoek van vrees refoulement – Prioritaire procedure – Materiële gebreken die verdediging aantasten – Schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 50012/08 - 31-01-2012

  (M.S. t. België) - Artikel 3 EVRM – Verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – Illegaal verblijf – Irak – Terrorisme – Terugzending – Diplomatieke garanties – Schending non-refoulement beginsel; Artikel 5 § 1 EVRM – Recht op vrijheid – Vrijheidsberoving in afwachting van uitzetting – Rechtmatig karakter – Nauwe band met doel vrijheidsberoving – Hangende uitzettingsprocedure – Schending; Artikel 5 § 4 EVRM – Recht op onafhankelijke beoordeling van vrijheidsberoving binnen een redelijke termijn – Lange tijd te wijten aan eigen fouten verzoeker – Gebeurtenissen los van de wil van de verzoeker – Schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 39472/07, 39474/07 - 19-01-2012

  (Popov t. Frankrijk) Art. 3 EVRM - vernederende behandeling - onmenselijke behandeling - Art. 5 EVRM - onwettige binnenkomst in het land voorkomen - herziening van wettigheid van detentie - Art. 8-1 EVRM - respect voor gezinsleven -Art. 8-2 EVRM - proportionaliteit inmenging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 12294/07 - 17-01-2012

  (Zontul t. Griekenland) Art. 3 EVRM – Verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandelingen – Verkrachting vluchteling van vrijheid beroofd door bewaker – Foltering – Veroordeling bewaker manifest disproportioneel met ernst gepleegde daden – Onvoldoende ontradend en afschrikwekkend effect – Nalatigheid met betrekking tot informeren verzoeker aangaande strafprocedure – Rechten als burgerlijke partij niet adequaat kunnen doen gelden – Schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 48839/09 - 20-12-2011

  (JH t. UK) Artikel 3 EVRM – Verbod op onmenselijke en vernederende behandeling – Uitzetting naar Afghanistan – Zoon van voormalig lid Afghaanse Communistische Partij – Vrees voor vergeldingsacties bij uitwijzing naar Afghanistan wegens politiek profiel vader – Vader niet langer politiek actief sinds 1992 – Geen eigen politiek profiel – Geen schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 15297/09 - 13-12-2011

  (Kanagaratnam e.a. t. België) Artikel 3 EVRM – Verbod op onmenselijke en vernederende behandeling – Opsluiting minderjarige kinderen in gesloten centrum – Risico op psychologische schade en in het gedrang brengen ontwikkeling – Schending; Artikel 5 § 1 EVRM – Recht op vrijheid – Opsluiting minderjarige kinderen in gesloten centrum – Schending – Handhaving opsluiting moeder na 2 maanden – Arbitraire vrijheidsberoving – Schending.

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 48205/09 - 15-11-2011

  (Al Hanchi t. Bosnië-Herzegovina)Artikel 3 EVRM – Verbod onmenselijke & vernederende behandeling – uitputting interne rechtsmiddelen – automatisch opschortende werking van rechtsmiddel – moedjahedien – Balkanoorlog – Tunesië – beoordeling recente democratische ontwikkelingen in Tunesië – geen schending in geval van uitzetting ; Artikel 5 § 1 f) EVRM – Recht op vrijheid – vrijheidsberoving in geval van dreigende uitzetting – gevaar voor nationale veiligheid – geen schending ; Artikel 6 § 1 EVRM – Recht op een eerlijk proces – Beslissing met betrekking tot asielaanvraag & uitzetting – niet toepasselijkheid verdragsartikel – geen schending.

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 57229/09 - 15-11-2011

  (Longa Yonkeu v. Letland) Artikel 5 § 1 f) EVRM – recht op vrijheid – vrijheidsberoving in geval van uitzetting – vrijheidsberoving ter voorkoming van illegale binnenkomst op grondgebied – definitieve afhandeling van asielaanvraag – vrijheidsberoving omwille van uitvoering uitzetting – kwaliteitsvereisten nationale wet – gedeeltelijke schending.

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 29681/08 - 10-11-2011

  (Mallah t. Frankrijk) Artikel 8 EVRM – Recht op een familieleven – Strafrechtelijke veroordeling voor bieden van hulp aan illegaal in het land verblijvende zwangere schoondochter – Proportioneel – Geen schending.

Pagina's