Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 76100/13 - 24-09-2015

  (M.K. t. Frankrijk) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – terugkeer naar Algerije – veroordeling wegens moord op landgenoot in Frankrijk – wraak van de familie in Algerije – intern vluchtalternatief – geen schending – onontvankelijk

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 62116/12 - 22-09-2015

  (Nabil en anderen t. Hongarije) Detentie - asielzoekers - Somalië - onregelmatige binnenkomst in Hongarije - hangende asielaanvraag - vrijlating na toekenning subsidiaire bescherming - eerste drie dagen detentie gerechtvaardigd - schending art. 5 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 4601/14 - 10-09-2015

  (R.H. t. Zweden) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling – terugkeer uitgeprocedeerde asielzoekster naar Mogadishu – geen reëel risico op vernederende behandeling enkel op basis van de algemene situatie in Mogadishu– ongeloofwaardig asielverhaal – geen schending bij terugkeer

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 16483/12 - 01-09-2015

  (Khlaifia en andere t. Italië) Schending artikel 5 § 1 (recht op vrijheid en veiligheid) – Schending artikel 5 § 2 – Schending artikel 5 § 4 – schending artikel 3 – Schending artikel 4 van protocol 4 – Schending van artikel 13 iuncto artikel 3 en 4 Protocol nummer 4.

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 41903/10 en 41911/10 - 21-07-2015

  (A.H. en J.K. t. Cyprus) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling – artikel 13 EVRM – recht op daadwerkelijk rechtsmiddel – onontvankelijk – niet-uitputting nationale rechtsmiddelen – kennelijke ongegrondheid – schrapping van de rol – artikel 5 § 1, § 2 en § 4 EVRM – recht op vrijheid en veiligheid – schending – artikel 4 Protocol 4 – verbod van collectieve uitzetting – geen schending.

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 41753/10, 41786/10, 41793/10, 41794/10, 41796/10, 41799/10, 41807/10, 41811/10, 41812/10, 41815/10, 41820/10, 41824/10, 41919/10 en 41921/10 - 21-07-2015

  (H.S. en anderen t. Cyprus) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling – artikel 13 EVRM – recht op daadwerkelijk rechtsmiddel – onontvankelijk – niet-uitputting nationale rechtsmiddelen – kennelijke ongegrondheid – schrapping van de rol – artikel 5 § 1, § 2 en § 4 EVRM – recht op vrijheid en veiligheid – schending – artikel 4 Protocol 4 – verbod van collectieve uitzetting – geen schending.

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 41858/10 - 21-07-2015

  (K.F. t. Cyprus) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling – artikel 13 EVRM – recht op daadwerkelijk rechtsmiddel – onontvankelijk – niet-uitputting nationale rechtsmiddelen – kennelijke ongegrondheid – schrapping van de rol – artikel 5 § 1, § 2 en § 4 EVRM – recht op vrijheid en veiligheid – schending – artikel 4 Protocol 4 – verbod van collectieve uitzetting – geen schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 18766/11 en 36030/11 - 21-07-2015

  (Oliari en anderen t. Italië) Artikel 8 EVRM - Huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen gelijkslachtige partners - ontbreken wettelijk kader - appreciatiemarge - schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 61264/11 - 09-07-2015

  (R.K. t. Frankrijk) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling – schending – geplande terugkeer – Tsjetsjeense rebellenbeweging – geloofwaardig bewijs – Rule 39

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 60125/11 - 07-07-2015

  (V.M. en anderen t. België) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – Dublinoverdracht naar Frankrijk– geen opvang tijdens beroep RVV – schending – artikel 2 (recht op leven) – geen rechtstreekse band tussen de dood van de dochter en de beslissing van de Belgische overheid – geen schending – artikel 13 EVRM juncto artikel 3 EVRM – daadwerkelijk rechtsmiddel – verdedigbare grieven – terugkeer naar Servië via Frankrijk – beroep RVV tot gewone schorsing niet schorsend – schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 39350/13 - 30-06-2015

  (A.S. t. Zwitserland) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – Dublinoverdracht naar Italië – asielzoeker met PTSS – terugkeer van zieke vreemdelingen – geen schending – artikel 8 EVRM – recht op familie- en privéleven – scheiding van 2 zussen – geen schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 59166/12 - 04-06-2015

  (J.K en anderen t. Zweden) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling - uitwijzing naar Irak - verergerde situatie in Irak - geen schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 26417/10 - 02-06-2015

  (Ouabour t. België) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling – schending bij effectieve uitlevering naar Marokko –– artikel 13 EVRM juncto 3 EVRM – recht op daadwerkelijk rechtsmiddel – geen schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 38030/12 - 23-04-2015

  (Khan t. Duitsland) Artikel 8 EVRM – recht op familie- en privéleven – geen schending – misdrijf – ontoerekeningsvatbaarheid – meerderjarig kind – gevaar voor openbare veiligheid

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 65692/12 - 14-04-2015

  (Tatar t. Zwitserland) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – uitwijzing na strafveroordeling – schizofrenie – medische behandeling beschikbaar in Turkije – geen schending – afwijkende opinie

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 27945/10 - 02-04-2015

  (Sarközi en Mahran t. Oostenrijk) Artikel 8 EVRM – recht op familie- en privéleven – geen schending – strafrechtelijke veroordelingen – tijdelijk verblijfsverbod – uitwijzing – hoger belang van het kind – algemeen belang

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 70055/10 - 19-03-2015

  (S.J. t. België) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – hiv-patiënte - ernstige medische aandoening – daadwerkelijk rechtsmiddel – minnelijke schikking – schrapping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 22643/14 - 12-03-2015

  (Adžić t. Kroatië) Art. 8 EVRM - Internationale kinderontvoering - recht op gezinsleven - recht om gehoord te worden binnen een redelijke termijn – artikel 13 Haags Kindontvoeringsverdrag – termijn overschreden

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 1412/12 - 26-02-2015

  (M.T. t. Zweden) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – hemodialyse – medische behandeling beschikbaar in Kirgizstan – geen schending – afwijkende opinie

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 75325/11 - 10-02-2015

  (N.M. t. Roemenië) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandelingen – geen schending – artikel 5§1 EVRM – recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid – geen schending – artikel 5§4 EVRM – recht op spoedige herziening van wettigheid van opsluiting – schending – ongeloofwaardigheid – detentie – laattijdigheid

Pagina's