Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
  • EVA-Hof - E-25/15 - 16-07-2016

    (Yankuba Jabbi t. The Norwegian Government, represented by the Immigration Appeals Board) Richtlijn 2004/38/EG — Verblijfsrecht — Afgeleide rechten voor onderdanen van derde landen

  • EVA-Hof - E-26/13 - 27-06-2014

    (De IJslandse staat t. Atli Gunnarsson) Vrij verkeer van personen — Artikel 28 EER — Richtlijn 2004/38/EG — Richtlijn 90/365/EEG — Verblijfsrecht — Recht om naar de staat van herkomst te verhuizen — Minder gunstige fiscale behandeling

  • EVA-Hof - E-4/11 - 26-07-2011

    (Clauder)Vrij verkeer van personen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) – richtlijn 2004/38 – gezinshereniging met een EER-onderdaan die een duurzaam verblijfsrecht heeft verkregen – bestaansmiddelenvereiste