Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
  • Kamer van Inbeschuldigingstelling / Luik - 2016/ET/97 - 01-12-2016

    Detentie – art. 7, al. 3 Vw. – risico op onderduiking – meerdere identiteiten – openbare orde – verzoeker heeft geen kans gekregen om elementen aan te brengen over zijn persoonlijke situatie – schending rechten van verdediging – ongegrond - vrijlating