Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
  • Rechtbank van eerste aanleg / Veurne - 18/227/B - 10-11-2020

    Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis WBN – gewichtige feiten eigen aan persoon – verkeersovertredingen – intrafamiliaal geweld – boetes afbetaald – ware proportie van de feiten – behoorlijke kennis taal – vast werk – drinken pintjes in vrije tijd wijst op een zekere Belgische attitude – gegrond – toekenning Belgische nationaliteit

  • Rechtbank van eerste aanleg / Dinant - 09/131/B - 30-04-2009

    Erkenning buitenlands huwelijk – wetboek van internationaal privaatrecht – persoon met illegaal verblijf – geen schijnhuwelijk