Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
  • Raadkamer / Dendermonde - 55.97.20630/12/7 - 10-07-2012

    BGV - detentie – art. 72 Vw. – wettigheidscontrole – art. 62 Vw. – Wet Motivering Bestuurshandelingen – art. 5 Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG – medische behandeling - Congo - art. 8 EVRM – feitelijk gezinsleven - gegrond