Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
  • Hof van Justitie - C-265/03 - 12-04-2005

    (Simutenkov t. Spanje) Partnershapsovereenkomst EG-Rusland - directe werking - verbod van discriminatie op grond van nationaliteit - arbeidsvoorwaarden - opstellen van professionele voetbalspeler - nationaliteitsclausule

  • Hof van Justitie - C-434/93 - 06-06-1995

    (Ahmet Bozkurt t. Staatssecretaris van Justitie) Verzoek om een prejudiciële beslissing - Raad van State Nederland - Associatieovereenkomst EEG-Turkije - Besluit van Associatieraad - vrij verkeer van werknemers - internationaal vrachtwagenchauffeur - blijvende arbeidsongeschiktheid - recht van verblijf

Pagina's