Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
  • Kamer van Inbeschuldigingstelling / Brussel - 2506 - 13-08-2008

    Irakees gezin - asielaanvraag - Dublinverordening - overname Griekenland - vrijheidsberoving - Raadkamer - vrijlating - beroep bij Kamer van Inbeschuldigingstelling - geen schending van artikel 3 EVRM

  • Raadkamer / Brussel - 20-09-2007

    Beslissing tot vrijheidsberoving - elektronische handtekening DVZ - art. 1322 lid twee Burgerlijk Wetboek - akte van de overheid - geen onderhandse akte - elektronische handtekening uitgesloten - geen rechtsgeldige beslissing

  • Kamer van Inbeschuldigingstelling / Brussel - 2505 - 13-08-2007

    Irakees gezin - asielaanvraag - Dublinverordening - overname Griekenland - vrijheidsberoving - Raadkamer - vrijlating - beroep bij Kamer van Inbeschuldigingstelling - geen schending van artikel 3 EVRM

Pagina's