Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
  • Raadkamer / Antwerpen - 27-08-2014

    Detentie - art. 7, derde lid Vw. – geen gedwongen repatriëringen naar Guinee op dit moment - vrijlating

  • Raadkamer / Antwerpen - 22-08-2012

    Detentie – art. 3 EVRM – art. 5.1 EVRM – HIV – gegrond

  • Correctionele rechtbank / Leuven - 300 - 27-01-2011

    Schijnhuwelijk – valsheid in geschriften – opmaken en ondertekenen huwelijksakte zonder intentie om duurzame levensgemeenschap op te bouwen – art. 146bis BW – precair verblijf – vrouw zwanger van andere man twee maanden voor huwelijk – samenwoonst tot vlak na bekomen verblijfsvergunning – andere partners – buurtonderzoek – tegenstrijdige verklaringen – veroordeling – strafmaat – ernst van de feiten – strafrechtelijk verleden beklaagden – betaling kosten van het onderzoek – effectieve hoofdgevangenisstraf van 8 maanden – geldboete van 550 eur of vervangende gevangenisstraf