Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.749 - 09-05-2023

  Gezinshereniging – kind van een Belg – Ghana – twijfels over geboorteakte – laattijdig geregistreerde geboorteakten rechtsgeldig volgens Ghanese wetgeving – louter op verklaring - onterechte toepassing art. 18 WIPR – geen wetsontduiking – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.183 - 27-04-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije – Turkse Hezbollah – verslag staatsveiligheid – ondergane vervolging – art. 48/7 Vw. – selectieve lezing informatie – toekenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.029 - 25-04-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – Gaza - socio-economische situatie en veiligheidssituatie onderzoeken in het licht van Vluchtelingenverdrag – landeninformatie – rapporten internationale organisaties – nota NANSEN – geen groepsvervolging van Palestijnen uit Gaza – onderzoek subsidiaire bescherming – COI Focus – instabiele en volatiele veiligheidssituatie – individuele elementen – specifieke woonplaats verzoeker – onderzoek nodig - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 287.913 - 21-04-2023

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – inkomsten die mee worden gerekend bij beoordeling - behoefteanalyse – werkloosheidsvergoedingen – voorwaarde actief zoeken naar werk – VDAB-opleidingsovereenkomst – GwH 24 oktober 2019, nr. 149/2019 – bewijslast - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 287.923 - 21-04-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – taliban – negatieve perceptie ten aanzien van terugkeerders – geen algemene vrees voor vervolging – risicoprofielen – louter verblijf in Westers land niet voldoende – bijzondere kwetsbaarheid – ernstige psychologische problemen – geen link met vervolgingsgronden – landeninformatie – taliban is geen actor van bescherming – geen intern vestigingsalternatief in Afghanistan mogelijk – toekenning subsidiaire beschermingsstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 286.771 - 28-03-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – meervoudig verzoek – onontvankelijk – Hazara – sjiitische moslim – wijziging algemene situatie in Afghanistan – verblijf in Westen sinds 2015 – mentale gezondheidstoestand – individuele omstandigheden – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.868 - 09-03-2023

  Gezinshereniging – familie van erkend vluchteling – referentiepersoon heeft F kaart verkregen als vader van een Belgisch kind – voorwaarden inkomsten, huisvesting en ziekteverzekering – aanvraag gezinshereniging binnen het jaar na erkenning als vluchteling - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 284.942 - 16-02-2023

  Gezinshereniging – ouder minderjarige Unieburger – art. 40bis Vw. – inreisverbod – Terugkeerrichtlijn niet van toepassing – art. 43 Vw. – geen onderzoek of verzoeker actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor openbare orde vormt - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.740 - 24-01-2023

  Tijdelijke bescherming – huwelijkspartner van een Oekraïense onderdaan – derdelander -afwezigheid Oekraïense partner – geen bijkomende bewijzen van relatie vereist – aanwezigheid niet vereist in Uitvoeringsbesluit en Richtlijn – aantonen huwelijksband volstaat - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.647 - 19-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – vrees voor vervolging door Taliban niet aannemelijk - gedachtegoed veranderd door langdurig verblijf in België – verwestering – louter ontwikkelde westerse levensstijl in beginsel geen afdoende reden voor erkenning als vluchteling – aannemelijk maken dat westerse gedragingen een uitingsvorm zijn van een godsdienstige of politieke overtuiging – landeninformatie – individuele elementen – nodige voorzichtigheid – concrete, specifieke en persoonlijke situatie – op ingrijpende wijze geconformeerd aan Westerse levensstijl – toekenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.444 - 18-01-2023

  BGV – inreisverbod van 10 jaar – Unieburger – dwingende redenen van nationale veiligheid – financiering Turkse Hezbollah in België – zorgvuldigheidsbeginsel – trapsgewijs systeem om einde te stellen aan verblijf – art. 44bis, § 3 Vw. – individueel onderzoek – nota’s staatsveiligheid – blote beweringen – vermoedens of verdenkingen volstaan niet – art. 45 Vw. – actueel gevaar aantonen – geen concrete en bewezen feiten - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.214 - 16-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – vrees voor vervolging door Taliban niet aannemelijk - verwestering – individuele elementen – nodige voorzichtigheid – landeninformatie – moeder is leerkracht – familie erkend als vluchteling – onderwijzend personeel behoort tot risicoprofiel – niet onderzocht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.023 - 11-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – Gaza – socio-economische situatie en veiligheidssituatie onderzoeken in het licht van Vluchtelingenverdrag – CGVS heeft enkel vervolging op basis van individuele feiten onderzocht – landeninformatie – nota NANSEN – vervolging omwille van nationaliteit – schending fundamentele basisrechten - erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 282.524 - 23-12-2022

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Spanje – verlenging overdrachtstermijn – niet-medewerking in ICAM-traject – niet meewerken aan vrijwillige terugkeer is niet gelijk aan onderduiken – gekend adres – art. 1, § 2 Vw. niet van toepassing - HvJ 19 maart 2019, Jawo t. Duitsland – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 282.525 - 23-12-2022

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Spanje – verlenging overdrachtstermijn – niet-medewerking in ICAM-traject – niet meewerken aan vrijwillige terugkeer is niet gelijk aan onderduiken – gekend adres – art. 1, § 2 Vw. niet van toepassing - HvJ 19 maart 2019, Jawo t. Duitsland – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 282.473 - 22-12-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Burundi – louter verblijf in of doortocht door België – voldoende om door Burundese autoriteiten verdacht te worden sympathie voor oppositie te koesteren – risico op vervolging – toegeschreven politieke overtuiging – toekenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 281.282 - 02-12-2022

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – art. 12bis Vw. – buitengewone omstandigheden – aanvraag vanuit België – hoger belang van het kind – gezinsherenigingsrichtlijn – concrete, evenwichtige en redelijke beoordeling van alle in het geding zijnde belangen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 281.100 - 29-11-2022

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Spanje – verlenging overdrachtstermijn – niet-medewerking in ICAM-traject – niet meewerken aan vrijwillige terugkeer is niet gelijk aan onderduiken – gekend adres – art. 1, § 2 Vw. niet van toepassing - HvJ 19 maart 2019, Jawo t. Duitsland – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 279.747 - 04-11-2022

  BGV – detentie - weigering om te huwen vernietigd door Familierechtbank – ABS in beroep tegen deze beslissing – UDN – ernstig middel – Omzendbrief 17 september 2013 – opschorting gedwongen tenuitvoering voorzien in omzendbrief – termijn 6 maanden om huwelijk te voltrekken – verlenging termijn door Familierechtbank – omzendbrief gepubliceerd in BS – geen verordenend karakter, maar erop vertrouwen dat deze wordt nageleefd – vertrouwensbeginsel – prima facie – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 279.690 - 28-10-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Mali – veiligheidssituatie in het zuiden van Mali – onderscheid naargelang regio van afkomst – geen willekeurig geweld in district Bamako en regio Kayes – wel willekeurig geweld in regio’s Sikasso en Koulikoro – individuele beoordeling – persoonlijke elementen - weigering

Pagina's