Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 279.747 - 04-11-2022

  BGV – detentie - weigering om te huwen vernietigd door Familierechtbank – ABS in beroep tegen deze beslissing – UDN – ernstig middel – Omzendbrief 17 september 2013 – opschorting gedwongen tenuitvoering voorzien in omzendbrief – termijn 6 maanden om huwelijk te voltrekken – verlenging termijn door Familierechtbank – omzendbrief gepubliceerd in BS – geen verordenend karakter, maar erop vertrouwen dat deze wordt nageleefd – vertrouwensbeginsel – prima facie – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 279.690 - 28-10-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Mali – veiligheidssituatie in het zuiden van Mali – onderscheid naargelang regio van afkomst – geen willekeurig geweld in district Bamako en regio Kayes – wel willekeurig geweld in regio’s Sikasso en Koulikoro – individuele beoordeling – persoonlijke elementen - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 279.705 - 28-10-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Mali – veiligheidssituatie in het zuiden van Mali – onderscheid naargelang regio van afkomst – geen willekeurig geweld in district Bamako en regio Kayes – wel willekeurig geweld in regio’s Sikasso en Koulikoro – individuele beoordeling – persoonlijke elementen - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 279.715 - 28-10-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Mali – veiligheidssituatie in het zuiden van Mali – onderscheid naargelang regio van afkomst – geen willekeurig geweld in district Bamako en regio Kayes – wel willekeurig geweld in regio’s Sikasso en Koulikoro – individuele beoordeling – persoonlijke elementen - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 279.716 - 28-10-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Mali – veiligheidssituatie in het zuiden van Mali – onderscheid naargelang regio van afkomst – geen willekeurig geweld in district Bamako en regio Kayes – wel willekeurig geweld in regio’s Sikasso en Koulikoro – individuele beoordeling – persoonlijke elementen - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 279.512 - 26-10-2022

  Verzoeker om internationale bescherming - asiel – Libanon - partner van erkende vluchteling – seksuele geaardheid – tweede weigeringsbeslissing – verbondenheid met asielrelaas van partner – weerlegbaar vermoeden dat gezinsleden louter door hun verwantschapsband met de vluchteling kwetsbaar zijn – familielid van partner is een actor van vervolging – vader van partner werkzaam bij inlichtingendienst – situatie van LGBTQI-personen in Libanon – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 278.947 - 18-10-2022

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter Vw. - stabiele en toereikende bestaansmiddelen – herkomst bestaansmiddelen – bestaansmiddelen verzoeker zelf – behoefteanalyse - GwH 24 oktober 2019, nr. 149/2019 – art. 42, § 1, tweede lid Vw. – onzorgvuldige behoefteanalyse - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 278.758 - 17-10-2022

  Einde verblijf - gezinshereniging – art. 42quater Vw. – geen gezamenlijke vestiging meer – intrafamiliaal geweld – dreigementen in chatberichten – bewijs psychisch geweld – bewijslast – concrete aanwijzingen bijbrengen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 278.700 - 13-10-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – Hazara – Ismaïlisme – geen systematische vervolging van Hazara - taliban – individuele omstandigheden – herkenbare fysieke kenmerken – minderheidsstrekking binnen sjiisme – situatie in provincie Baghlan – verwestersing – jonge leeftijd en verblijf in Europa - (toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 278.701 - 13-10-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – taliban – geen nieuw gehoor door CGVS na machtsovername – ex-nunc onderzoek – mogelijkheid om in verzoekschrift, aanvullende nota of ter terechtzitting invloed van machtsovername op persoonlijke situatie te duiden - terugkeer vanuit Europa niet automatisch aanleiding voor gegronde vrees voor vervolging – westerse waarden en normen – verwestering – nodige voorzichtigheid – geen sociale groep – (toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging – individueel onderzoek – machtsovername niet enige oorzaak van verslechterde socio-economische situatie – multidimensionale crisis – art. 3 EVRM – onderzoek bij afgifte BGV – niveau van willekeurig geweld significant gedaald – geen risico op willekeurig geweld door loutere aanwezigheid – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 278.653 - 12-10-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – taliban – terugkeer vanuit Europa niet automatisch aanleiding voor gegronde vrees voor vervolging – westerse waarden en normen – verwestering – nodige voorzichtigheid – geen sociale groep – (toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging – individueel onderzoek – verblijf in buitenland – geen redelijke bescherming of intern vestigingsalternatief – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 278.654 - 12-10-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – taliban – terugkeer vanuit Europa niet automatisch aanleiding voor gegronde vrees voor vervolging – westerse waarden en normen – verwestering – nodige voorzichtigheid – geen sociale groep – (toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging – individueel onderzoek – machtsovername niet enige oorzaak van verslechterde socio-economische situatie – multidimensionale crisis – art. 3 EVRM – onderzoek bij afgifte BGV – niveau van willekeurig geweld significant gedaald – geen risico op willekeurig geweld door loutere aanwezigheid - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 278.699 - 12-10-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – taliban – terugkeer vanuit Europa niet automatisch aanleiding voor gegronde vrees voor vervolging – westerse waarden en normen – verwestering – nodige voorzichtigheid – geen sociale groep – (toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging – individueel onderzoek – verblijf in buitenland – slechts twee jaar in Afghanistan verbleven – gebrek aan onderzoek naar geloofwaardigheid van verblijf in Pakistan – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 278.476 - 10-10-2022

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – identiteitsdocument – art. 9bis beperkt identiteitsdocument niet tot paspoort of identiteitskaart - nationaliteitsverklaring bij Somalische ambassade voorgelegd – bevat verschillende elementen met betrekking tot identiteit – Omzendbrief kan niet ingaan tegen wetsbepaling - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 277.962 - 27-09-2022

  Tijdelijke bescherming – Oekraïne – visum voor Polen – gemachtigd tot verblijf in andere EU-lidstaat – art. 57/30 Vw. – visum is geen verblijf op basis van tijdelijke bescherming – verkeerde interpretatie – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 277.981 - 27-09-2022

  Tijdelijke bescherming – Oekraïne – visum voor Duitsland – gemachtigd tot verblijf in andere EU-lidstaat – art. 57/30 Vw. – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 277.969 - 27-09-2022

  Tijdelijke bescherming – Oekraïne – Richtlijn 2001/55/EG – Uitvoeringsbesluit 2022/382 – Oekraïne reeds in 2021 verlaten – preambule 14 – niet bindend – geen verwijderingsbeslissing - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 277.974 - 27-09-2022

  Zoekjaar voor afgestudeerde student – art. 61/1/9 Vw. – voldoende bestaansmiddelen – studentenjob – duidelijk patroon van tewerkstelling via interim arbeid - geen individueel onderzoek - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 277.693 - 22-09-2022

  BGV – bijlage 13 – geldig visum D voor Polen – werkvisum – detachering door Litouwse werkgever – geen arbeidskaart of beroepskaart nodig – geen behoorlijk onderzoek - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 277.623 - 20-09-2022

  Weigering herinschrijving – meer dan een jaar afwezig – attest van vertrek – bijlage 18 – termijn maximum een jaar – niet bewezen dat hoofdbelangen in België behouden waren – art. 39 en 40 Vb. – overmacht – coronapandemie – gezinsleven – art. 8 EVRM - verwerping

Pagina's