Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
  • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 06/2670/B - 08-09-2006

    Geen erkenning - huwelijk afgesloten in Zweden – wetsontduiking – onderzoek intentie van partijen: in praktijk onderzoek naar objectieve feiten

  • Rechtbank van eerste aanleg / Namen - 03-02-2006

    Gevestigde moeder met illegaal verblijvend kind - aanvraag artikel 10, lid 4 Vw - aanvraag vanuit illegaal verblijf - onontvankelijk - beroep bij Raad van State hangende - onzekerheid - jonge leeftijd kind - belang onderwijs, opvoeding en familiaal kader - toekenning tijdelijk verblijfsrecht

Pagina's