Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
  • Rechtbank van eerste aanleg / Namen - 16/455/I - 09-12-2016

    Bureau Juridische bijstand – art. 667 Ger. W. – behoeftigheid – retributie art. 9bis Vw. – vrijstelling administratieve bijdrage

  • Rechtbank van eerste aanleg / Namen - 03-02-2006

    Gevestigde moeder met illegaal verblijvend kind - aanvraag artikel 10, lid 4 Vw - aanvraag vanuit illegaal verblijf - onontvankelijk - beroep bij Raad van State hangende - onzekerheid - jonge leeftijd kind - belang onderwijs, opvoeding en familiaal kader - toekenning tijdelijk verblijfsrecht