Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
  • Kamer van Inbeschuldigingstelling / Gent - 2013/35/44 - 21-05-2013

    Detentie – verzoek tot invrijheidsstelling – bevoegdheid – onderzoeksgerechten – wettigheid – proportionaliteit – gepastheid – kennelijk onredelijk – jarenlang onwettig verblijf – verschillende BGV genegeerd – art. 74/14, § 2 Vw. – risico op onderduiken – preventieve maatregelen – art. 74/14, § 3 Vw. - gegrond