Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
  • Raadkamer / Gent - GE.55.ET.45/2017 - 03-01-2018

    Detentie – thuis opgepakt – geen huiszoekingsbevel – art. 72 Vw. – art. 15 GW – art. 7 Vw. – geen elementen die wijzen op risico op onderduiken – geen minder dwingende maatregel overwogen – gegrond - invrijheidsstelling

  • Raadkamer / Gent - GE.56.ET.48/2016 - 14-11-2016

    Detentie – opsluiting onwettig – geen machtiging politie om woning te betreden – geen huiszoekingsbevel – art. 72 Vw. – art. 15 GW – onschendbaarheid woning – geen impliciete of uitdrukkelijke toestemming – art. 8 EVRM – bevel tot onmiddellijke invrijheidsstelling

  • Raadkamer / Gent - GE.55.ET.36/2015 - 01-07-2015

    Detentie – art. 71 en 72 Vw. – vrijheidsberoving – art. 7 Vw. – art. 27, § 3 Vw. – minder dwingende maatregelen – risico op onderduiken – omzendbrief van 10 juni 2011 – gegrond - invrijheidstelling