Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
  • Arbeidshof / Gent - 2004/322 - 16-03-2006

    Illegaal verblijvend gezin met minderjarige kinderen - toekenning steun door arbeidsrechtbank - strijdigheid van de Wet van 22 december 2003 met het Kinderrechtenverdrag - geen strijdigheid met Kinderrechtenverdrag of EVRM - nietigverklaring vonnis

  • Arbeidshof / Gent - 193/01 - 14-03-2005

    Medische kosten - recht op terugvordering OCMW - recht op maatschappelijke dienstverlening - art. 57 OCMW-wet - informatieplicht - gegrond

Pagina's