Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen - 04-1421/W12.171/SB4 - 13-12-2006

  Afghanistan - UNHCR lijst - zorgwekkende veiligheidssituatie - geen vestigingsalternatief - subsidiaire bescherming

 • Raad van State - 165.896 - 13-12-2006

  Aanvraag artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet - onontvankelijk - buitengewone omstandigheden - elementen uit afgewezen asielaanvraag - bijkomend stuk - schending artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet - gebrekkige motivering - annulatie

 • Raad van State - 165.896 - 13-12-2006

  Aanvraag artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet - onontvankelijk - buitengewone omstandigheden - elementen uit afgewezen asielaanvraag - bijkomend stuk - schending artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet - schending motiveringsplicht - schorsing

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2006/EV/19 - 13-12-2006

  Erkenning buitenlands huwelijk – Artikel 23 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – Artikelen 1025 e.v. Ger.W. – Wetsontduiking – Openbare Orde – Schijnhuwelijk

 • Hof van Cassatie - S.06.0016.N - 11-12-2006

  gewaarborgde gezinsbijslag - geen 5 jaar verblijf - afwijking in behartenswaardige gevallen - discretionaire bevoegdheid minister - bevoegdheid arbeidsgerechten

 • Hof van beroep / Brussel - 2005/QR/61 - 07-12-2006

  De facto staatloze - Armeniër uit Azerbeidzjan - erkenning als staatloze

 • Raad van State - 165.470 - 01-12-2006

  Afghaan - tweede asielaanvraag - subsidiaire bescherming - niet-inoverwegingname - geen nieuwe elementen - procedure in UDN - nieuwe elementen - brief houdende aanvraag subsidiaire bescherming - rapport van Amnesty van na de eerste asielaanvraag - Raad van State is bevoegd voor het schorsingsverzoek- nieuwe elementen van algemene aard - algemene situatie van een land voldoende voor subsidiaire bescherming

 • Raad van State - 165.469 - 01-12-2006

  Niet-inoverwegingname asielaanvraag - subsidiaire bescherming - geen nieuwe elementen -beschrijving toestand land van herkomst - nieuw element - schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad van State - 165.469 - 01-12-2006

  Derde asielaanvraag - geen nieuw element - weigering tot inoverwegingname - beschrijving toestand in het land van herkomst - subsidiaire bescherming - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad van State - 165.253 - 29-11-2006

  Aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – onontvankelijk – geen buitengewone omstandigheden – minderjarige kinderen – onderbreking schooljaar – rapport auditeur - rechtspraak Raad van State verdeeld – deel van de rechtspraak in voordeel van de verzoekers - ernstig middel

 • Raad van State - 165.108 - 24-11-2006

  Afghaan - tweede asielaanvraag - subsidiaire bescherming - niet-inoverwegingname - geen nieuwe elementen - procedure in UDN - geen nieuwe elementen - mondelinge verklaring - situatie die zich reeds voordeed ten tijde van de eerste asielaanvraag - Raad van State is niet bevoegd voor het schorsingsverzoek

 • Raad van State - 165.110 - 24-11-2006

  Niet-inoverwegingname asielaanvraag - transsexueel - weigering subsidiaire bescherming - geen motivering - schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad van State - 165.109 - 24-11-2006

  Niet-inoverwegingname asielaanvraag - subsidiaire bescherming - geen nieuwe elementen -algemene toestand land van herkomst - concrete toestand verzoeker - geen nieuw element

 • Rechtbank van eerste aanleg / Leuven - 06/1070/B - 20-11-2006

  Artikel 11bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - toekenning nationaliteit op grond van geboorte in België - verklaring door beide ouders - feitelijke scheiding - weigerende ouder - vermeend rechtsmisbruik - geen verhaal

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 06/1201/C - 17-11-2006

  Persoon met illegaal verblijf - legaal verblijvende echtgenote -art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet - onontvankelijk - BGV - IVF behandeling -- art. 8 EVRM - daadwerkelijk rechtsmiddel - procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid - art. 13 EVRM - schending

 • Raad van State - 164.684 - 14-11-2006

  Bevestigende beslissing tot weigering van verblijf - technische weigering - vraag om inlichtingen - aangetekend schrijven - gekozen woonplaats - teruggekeerde enveloppe - geen wit etiket - geen vereiste - verwerping beroep

 • Rechtbank van eerste aanleg / Hasselt - 06.0545.B - 31-10-2006

  Erkenning – echtscheiding in Turkije – Belgische rechter bevoegd om echtscheiding uit te spreken, maar niet exclusief bevoegd – geen wetsontduiking – partijen niet bekomen wat in België onmogelijk zou zijn

 • Hof van beroep / Brussel - 26-10-2006

  Illegaal verblijvende Ecuadoriaanse ouders van een Belgisch kind - artikel 10 WBN - aanvraag artikel 9, lid 3 Vw - onontvankelijk - procedure in kort geding - veroordeling Belgische staat tot afleveren attest van immatriculatie - beroep - artikel 7.2.1 Ecuadoriaanse grondwet en artikel 10 WBN - geen juridische spitsvondigheid - verblijfsrecht kind - gezinsleven - verplichte aflevering BIVR tot beslissing Raad van State

 • Hof van Justitie - C-4/05 - 26-10-2006

  (Hasan Güzeli) Associatie EEG-Turkije - art. 6 en art. 10 Associatiebesluit nr. 1/80 - weigering verblijfsvergunning van Turkse werknemer te verlengen

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 06/1988/A - 24-10-2006

  Afstamming – betwisting vaderschap – overschrijving van buitenlandse akte – artikel 48 BW– internationaal privaatrecht – erkenning buitenlandse geboorteakte

Pagina's