Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 61259/00 - 11-01-2007

  (Musa e.a. t. Bulgarije) Verblijfsvergunning - intrekking - verwijdering grondgebied - activiteiten die gevaar inhouden voor nationale veiligheid - vreemdelingenwet - afwezigheid rechterlijke toetsing - wettigheid - schending

 • Hof van Justitie - C-1/05 - 09-01-2007

  (Jia) Verblijfsrecht van een derdelands ouder van een derdelands echtgenoot van een EU-burger - Verplichting om legaal in betrokken lidstaat te verblijven op het moment van hereniging - Over te leggen bewijsstukken om te worden beschouwd als ten laste komende verwant

 • Arrondissementsrechtbank / Brussel - 06/108/E - 08-01-2007

  Wetboek van internationaal privaatrecht– artikel 23 WIPR – artikel 27 WIPR – rechterlijke erkenning – eenzijdig verzoekschrift – territoriale bevoegdheid – adoptie

 • Hof van beroep / Gent - 2006/EV/42 - 04-01-2007

  Kandidaat staatloze - Kosovo - staatsburgerschap - bewijslast - documenten UNMIK - Servische ambassade - medewerking appellante - onvoldoende medewerking

 • Arbeidsrechtbank / Brugge - 127618 - 27-12-2006

  Kandidaat staatloze - aanvraag voor OCMW-steun - onmogelijke terugkeer - onverwijderbaar - recht op OCMW-steun

 • Hof van Justitie - C-97/05 - 14-12-2006

  (Gattoussi) Euro-mediterane overeenkomsten - Tunesische werknemer - verkorting van geldigheidsduur van verblijfsvergunning - toepassing niet-discriminatie-beginsel

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 72177/01 - 14-12-2006

  (Bogdanovski t. Italië) Erkend vluchteling - internationaal aanhoudingsbevel - uitlevering - duur onderzoek - artikel 5 §1, f EVRM - onmiddellijke vrijlating - artikel 5 §1 EVRM - geen schending

 • Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen - 04-1421/W12.171/SB4 - 13-12-2006

  Afghanistan - UNHCR lijst - zorgwekkende veiligheidssituatie - geen vestigingsalternatief - subsidiaire bescherming

 • Raad van State - 165.896 - 13-12-2006

  Aanvraag artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet - onontvankelijk - buitengewone omstandigheden - elementen uit afgewezen asielaanvraag - bijkomend stuk - schending artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet - gebrekkige motivering - annulatie

 • Raad van State - 165.896 - 13-12-2006

  Aanvraag artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet - onontvankelijk - buitengewone omstandigheden - elementen uit afgewezen asielaanvraag - bijkomend stuk - schending artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet - schending motiveringsplicht - schorsing

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2006/EV/19 - 13-12-2006

  Erkenning buitenlands huwelijk – Artikel 23 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – Artikelen 1025 e.v. Ger.W. – Wetsontduiking – Openbare Orde – Schijnhuwelijk

 • Hof van Cassatie - S.06.0016.N - 11-12-2006

  gewaarborgde gezinsbijslag - geen 5 jaar verblijf - afwijking in behartenswaardige gevallen - discretionaire bevoegdheid minister - bevoegdheid arbeidsgerechten

 • Hof van beroep / Brussel - 2005/QR/61 - 07-12-2006

  De facto staatloze - Armeniër uit Azerbeidzjan - erkenning als staatloze

 • Raad van State - 165.470 - 01-12-2006

  Afghaan - tweede asielaanvraag - subsidiaire bescherming - niet-inoverwegingname - geen nieuwe elementen - procedure in UDN - nieuwe elementen - brief houdende aanvraag subsidiaire bescherming - rapport van Amnesty van na de eerste asielaanvraag - Raad van State is bevoegd voor het schorsingsverzoek- nieuwe elementen van algemene aard - algemene situatie van een land voldoende voor subsidiaire bescherming

 • Raad van State - 165.469 - 01-12-2006

  Niet-inoverwegingname asielaanvraag - subsidiaire bescherming - geen nieuwe elementen -beschrijving toestand land van herkomst - nieuw element - schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad van State - 165.469 - 01-12-2006

  Derde asielaanvraag - geen nieuw element - weigering tot inoverwegingname - beschrijving toestand in het land van herkomst - subsidiaire bescherming - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad van State - 165.253 - 29-11-2006

  Aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – onontvankelijk – geen buitengewone omstandigheden – minderjarige kinderen – onderbreking schooljaar – rapport auditeur - rechtspraak Raad van State verdeeld – deel van de rechtspraak in voordeel van de verzoekers - ernstig middel

 • Raad van State - 165.108 - 24-11-2006

  Afghaan - tweede asielaanvraag - subsidiaire bescherming - niet-inoverwegingname - geen nieuwe elementen - procedure in UDN - geen nieuwe elementen - mondelinge verklaring - situatie die zich reeds voordeed ten tijde van de eerste asielaanvraag - Raad van State is niet bevoegd voor het schorsingsverzoek

 • Raad van State - 165.110 - 24-11-2006

  Niet-inoverwegingname asielaanvraag - transsexueel - weigering subsidiaire bescherming - geen motivering - schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad van State - 165.109 - 24-11-2006

  Niet-inoverwegingname asielaanvraag - subsidiaire bescherming - geen nieuwe elementen -algemene toestand land van herkomst - concrete toestand verzoeker - geen nieuw element

Pagina's