Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.413 - 17-12-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije – Koerdische origine – sympathie voor HDP en PKK – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.412 - 17-12-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije – Koerdische origine – symphathie voor HDP en PKK – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.201 - 16-12-2019

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – herkomst bestaansmiddelen – ouders referentiepersoon zijn bereid financiële steun te verlenen – referentiepersoon woont samen met ouders – persoonlijke inkomsten – GwH 24 oktober 2019, nr. 149/2019 – redenering voor echtgenoot van referentiepersoon a fortiori ook van toepassing op inkomsten ouders - kennelijk redelijk – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.210 - 16-12-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije – bekeerd naar Christendom – vrijheid van Godsdienst – landeninformatie Turkije – situatie bekeerlingen – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.095 - 12-12-2019

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – verzoeker in België gevestigd voor referentiepersoon – art. 3, lid 2 Richtlijn 2004/38 niet van toepassing – geen schending vrij verkeer Unieburger – verwerping

 • Hof van Justitie - C-380/18 - 12-12-2019

  (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. E.P.) Prejudiciële verwijzing – Grenstoezicht, asiel en immigratie – Verordening (EU) 2016/399 – Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) – Artikel 6 – Toegangsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen – Begrip ,bedreiging van de openbare orde’ – Terugkeerbesluit tegen een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land

 • Hof van Justitie - C-381/18 en C-382/18 - 12-12-2019

  (G.S. en V.G. t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing – Grenstoezicht, asiel en immigratie – Immigratiebeleid – Richtlijn 2003/86/EG – Recht op gezinshereniging – Vereiste voorwaarden voor de uitoefening van het recht op gezinshereniging – Begrip ,redenen van openbare orde’ – Afwijzing van een verzoek om toegang en verblijf van een gezinslid – Intrekking of niet-verlenging van een verblijfstitel van een gezinslid

 • Hof van Justitie - C-519/18 - 12-12-2019

  (T.B. t. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal) Prejudiciële verwijzing – Immigratiebeleid – Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 10, lid 2 – Facultatieve bepaling – Voorwaarden voor de uitoefening van het recht op gezinshereniging – Niet in artikel 4 genoemd gezinslid van een vluchteling – Begrip ‘ten laste komende persoon’

 • Raad van State - 246.365 - 11-12-2019

  Gezinshereniging – visum – art. 10 Vw. - echtgenote van een erkende vluchteling – stabiele en toereikende bestaansmiddelen - tewerkstelling art. 60, § 7 OCMW-wet – vorm van maatschappelijke dienstverlening – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.067 - 11-12-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – naast familielid van een erkend vluchteling – eenheid van gezin – art. 23 richtlijn 2011/95/EU – geen verplichting om hetzelfde statuut te verlenen als familielid – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.068 - 11-12-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – naast familielid van een erkend vluchteling – eenheid van gezin – art. 23 richtlijn 2011/95/EU – geen verplichting om hetzelfde statuut te verlenen als familielid – weigering

 • Raad van State - 246.340 - 09-12-2019

  Verzoeker om internationale bescherming - NBMV – leeftijdsbepaling – twijfel omtrent leeftijd - medisch onderzoek – art. 7, §3 Voogdijwet NBMV – drie tests – foutenmarge – bepaling eindresultaat – uit twee van de drie tests blijkt dat minderjarigheid niet uitgesloten is - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 229.922 - 06-12-2019

  Intrekking vluchtelingenstatus – Noord-Macedonië – art. 55/3/1 Vw. – bijzonder ernstig misdrijf – gevangenisstraf wegens poging tot moord, verboden wapendracht en uiten bedreigingen – bevestiging intrekking

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 229.787 - 04-12-2019

  Weigering visum type C – kort verblijf – UDN – aanwezigheid bij nakende bevalling echtgenote – zorgvuldigheidsbeginsel – MTHEN – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 229.757 - 03-12-2019

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Belg – art. 40ter, § 2, eerste lid, 2° Vw. – vereiste van geldig identiteitsdocument – vervallen paspoort, duplicaat identiteitskaart en Nederlands identiteitsbewijs voorgelegd – DVZ vereist geldig paspoort – begrip identiteitsdocument is ruimer dan paspoort – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 229.740 - 03-12-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – verwesterd – op jonge leeftijd naar België gekomen – jarenlange verblijf in integratie in Belgische samenleving en Belgisch pleeggezin – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 229.622 - 02-12-2019

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – toegankelijkheid adequate medische behandeling – psychische aandoening niet erkend in Armenië – opgeroepen voor legerdienst – geen rekening met medische toestand – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 229.692 - 02-12-2019

  Intrekking vluchtelingenstatus – Syrië – gevaar voor de samenleving – bijzonder ernstig misdrijf – art. 55/3/1 Vw. – omzetting art. 14.4 Richtlijn 2011/95/EU – geen prejudiciële vraag aan GwH – non-refoulement – intrekking vluchtelingenstatus is louter intrekking van de formele erkenning van hoedanigheid als vluchteling – voldaan aan probatievoorwaarden – geen redenen voor intrekking – behoud vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 229.619 - 29-11-2019

  Dublin III – bijlage 26quater – Finland – terugname – art. 2, g en 9 Dublin III-Vo. – religieus huwelijk met een vluchteling in België – niet erkend – geen duurzame relatie – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 229.469 - 28-11-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Democratische Republiek Congo – verzoeker heeft vluchtelingenstatus in Zuid-Afrika – art. 57/6, § 3, 1° Vw. – eerste land van asiel – geen reële bescherming – beoordeling ten aanzien van Congo – eenmalig incident – geen actuele vrees – weigering

Pagina's