11 september 2017

Guatemala trad op 19 januari 2017 toe tot de Conventie van Den Haag ter afschaffing van de legalisatie (Apostilleverdrag).  Vanaf 18 september 2017 treedt het verdrag ook effectief in werking voor dat land.

Dit heeft tot gevolg dat documenten uit Guatemala  vanaf 18 september 2017 niet meer gelegaliseerd moeten worden bij de voor dat land bevoegde Belgische diplomatieke vertegenwoordiging. Vanaf deze datum volstaat een apostillestempel op een akte of rechterlijke beslissing uit Guatemala opdat het document kan worden voorgelegd aan een Belgische overheid.

Elke verdragsstaat bepaalt zelf welke overheid precies bevoegd is om apostillestempels aan te brengen. Door Guatemala werd één enkele instantie aangewezen, namelijk het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De contactgegevens vindt u op de website van de Conventie van Den Haag.