29 maart 2016

Het Koninklijk Besluit (KB) van 5 februari 2016 maakt het Belgische consulaat-generaal in Beiroet (Libanon) bevoegd voor Syrië. Het Belgische consulaat-generaal in Amman (Jordanië) is niet langer bevoegd. Het KB is in werking vanaf 25 februari 2016. Vanaf dan moeten bijvoorbeeld in Beiroet (Libanon) gebeuren:

  • visumaanvragen door Syriërs voor België
  • legalisatie van Syrische documenten voor gebruik in België