23 mei 2017

Personen die vrijwillig naar Georgië terugkeren kunnen nog tot eind 2017 aanspraak maken op:

  • een terugkeerpremie
  • re-integratiesteun wanneer het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers

Vanaf 2018 komen Georgiërs in principe niet meer in aanmerking voor bijstand bij vrijwillige terugkeer, tenzij in geval van kwetsbaarheid. Reden hiervoor is de afschaffing van de visumplicht.    

Dat liet Fedasil op 12 april 2017 weten via haar website www.vrijwilligeterugkeer.be