Rechtbank van eerste aanleg
Namen
16/455/I
Bureau Juridische bijstand – art. 667 Ger. W. – behoeftigheid – retributie art. 9bis Vw. – vrijstelling administratieve bijdrage