Leerlingen zonder wettig verblijf zijn in de eerste plaats leerlingen als de andere. Maar in sommige situaties kan geen wettig verblijf hebben een verschil maken. Dit Infodossier geeft leerkrachten, schooldirecties, CLB-medewerkers, inspectiediensten en schoolopbouwwerkers een juridisch antwoord op vaak voorkomende vragen. Alleen beschikbaar als pdf. 

Inhoud

Het Infodossier bestaat uit dertien fiches, die een antwoord geven op volgende vragen:

 1. Wie is leerling zonder wettig verblijf?
 2. Heeft een kind of jongere zonder wettig verblijf recht op onderwijs?
 3. Geldt de leerplicht voor een kind of jongere zonder wettig verblijf?
 4. Heeft een leerling zonder wettig verblijf recht op onthaalonderwijs? 
 5. Heeft een leerling zonder wettig verblijf recht op een school- of studietoelage
  Heeft een leerling zonder wettig verblijf recht op een jaarlijkse leeftijdsbijslag?
 6. Heeft een leerling zonder wettig verblijf recht op een diploma?
 7. Kan een leerling zonder wettig verblijf een verblijfsstatuut krijgen doordat hij onderwijs volgt?
 8. Kan een leerling zonder wettig verblijf tijdens het schooljaar uitgewezen worden?
 9. Mag een leerling zonder wettig verblijf opgepakt worden in de school in het kader van een uitwijzing?
 10. Mag een leerling zonder wettig verblijf stage lopen? 
 11. Mag een leerling zonder wettig verblijf deeltijds leren en werken?
 12. Mag een leerling zonder wettig verblijf mee op schoolreis naar het buitenland?
 13. Is een leerling zonder wettig verblijf verzekerd door de schoolverzekering?

Voor elke vraag geeft dit Infodossier:

 • een begrijpbaar juridisch kader;
 • een objectief en betrouwbaar antwoord;
 • een verwijzing naar regelgevende bronnen.
40