Regularisatie is het uitzonderlijk toekennen van een verblijf aan iemand die geen wettig verblijf heeft, of slechts over een precair of tijdelijk verblijf beschikt.

In België wordt er in de wetgeving een onderscheid gemaakt tussen: