12 december 2013

Vanaf 1 januari 2014 reiken de ziekenfondsen geen nieuwe SIS-kaarten meer uit. Het elektronisch identiteitsbewijs (eID) vervangt de SIS-kaart. Wie geen elektronische vreemdelingenkaart of ander eID heeft, ontvangt een isi+ kaart.

Concreet krijgen deze mensen vanaf 1 januari 2014 geleidelijk een isi+ kaart:

  • Alle vreemdelingen met een publieke ziekteverzekering die nog geen elektronische vreemdelingenkaart hebben en van wie de SIS kaart vervalt, of die nog geen SIS kaart hebben.
  • Alle kinderen beneden de 12 jaar met een publieke ziekteverzekering

Gezondheidsprofessionals zullen de verzekerbaarheid kunnen nagaan via het elektronische identiteitsbewijs, bijvoorbeeld de vreemdelingenkaart. Dat doen ze op basis van het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-nummer). Dat nummer geeft hen toegang tot een gegevensbank die steeds actueel is. De info over de verzekerbaarheid staat dus niet op het elektronische identiteitsbewijs of op de isi+ kaart.

Lees meer op de website van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid