11 juni 2014

De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) voorziet een systeem van voorschotten aan ziekenhuizen die op 1 juni 2014 nog niet elektronisch kunnen factureren in het kader van Mediprima. De toekenning en hoogte van een voorschot wordt individueel bepaald door de POD MI.

Sinds 1 juni 2014 kunnen ziekenhuizen voor intramurale zorg van mensen zonder ziekteverzekering geen papieren facturen meer ten laste leggen van de Staat. Deze aanpassing maakt deel uit van de eerste fase van Mediprima.

De ziekenhuizen die nog niet elektronisch kunnen factureren, kunnen in juli en november 2014 een voorschot ontvangen als ze aan de voorwaarden voldoen. Ziekenhuizen moeten hiervoor gebruik maken van het webformulier dat op de website van de POD Maatschappelijke Integratie staat.

Na 31 december 2014 worden er geen voorschotten meer toegekend en voorziet de Staat enkel nog terugbetaling op basis van elektronische facturatie.