22 januari 2016

Op 2 januari 2016 werd de omzendbrief van 29 april 2003 over de uitwijzing van gezinnen met schoolgaande kinderen en het optreden van politiediensten gewijzigd.

Deze omzendbrief bevat een gedragscode voor de politie:

  • De periode waarin de politie geen kinderen van school mag halen voor repatriëring, wordt uitgebreid tot de onderwijstijd. ’Onderwijstijd’ omvat naast de schooltijd ook stages, uitstappen en voor- en naschoolse opvang.
  • Gezinnen worden door de politie best opgevangen op een plaats die aangepast is aan de behoeften van gezinnen.
  • De school wordt door Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), in plaats van door de politie, op de hoogte gebracht wanneer een schoolgaand kind niet meer naar school zal komen, naar aanleiding van een repatriëring.

De bestaande praktijk dat DVZ alleen een eerste uitwijzingsbevel dat genomen is in de periode vanaf het begin van de paasvakantie tot het einde van het schooljaar, tijdelijk kan schorsen, werd in de omzendbrief ingeschreven. Deze mogelijkheid bestaat niet bij een tweede of opvolgend uitwijzingsbevel.