Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
257.815
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – dubbele nationaliteit Syrië en Turkije – geen vrees voor vervolging ten aanzien van Turkije – in Turkije gewoond – geen geloof aan verklaring dat verzoeker geen band heeft met Turkije - verwerping