Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
261.928
BGV – bijlage 13sexies – inreisverbod – comptabiliteit arrest Kamer van Inbeschuldigingstelling met inreisverbod – rechten van verdediging – aanwezigheid raadsman in België – aanwezigheid verzoekende partij niet onontbeerlijk – schorsing inreisverbod bij hoogdringendheid mogelijk – omzendbrief nr. COL 13/2010 - verwerping