Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
242.087
Gezinshereniging – familielid van erkende vluchteling – weigering visum – art. 10 Vw. – uitzondering op voorwaarden bestaansmiddelen en huisvesting bij aanvraag binnen het jaar – aanvraag na verstrijken periode van een jaar - overmacht – sluiting ‘Maison Schengen’ in Congo – onmogelijkheid aanvraag in te dienen – HvJ 7 november 2018, C-380/17 - individuele omstandigheden onderzoeken - vernietiging