Fraude of gevaar voor de openbare orde kunnen elk een reden zijn om je regularisatie niet toe te staan. Ook wanneer je aanvraag voldoet aan de criteria voor regularisatie.

Fraude of openbare orde zijn geen absolute uitsluitingsgronden. Ze moeten van geval tot geval afgewogen worden tegenover de positieve elementen van het dossier. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) moet zijn beslissing in die zin motiveren.

Fraude

DVZ past het adagium ‘fraus omnia corrumpit’ toe op regularisatie: bedrog doet geen rechten ontstaan. Er moet wel een link zijn tussen de fraude en de reden die je inroept voor regularisatie.

Als de reden die je inroept voor regularisatie gebaseerd is op bedrog of fraude die rechtstreeks van jezelf uitgaat, dan staat DVZ de regularisatie niet toe. Bijvoorbeeld: je roept een lange asielprocedure in maar je hebt in die asielprocedure een valse nationaliteit opgegeven. Je hebt het asielonderzoek bemoeilijkt doordat je een valse nationaliteit opgaf. In dat geval aanvaardt DVZ niet dat de overheid verantwoordelijk zou zijn voor de lange duur van de procedure.

Als er geen rechtstreekse link is tussen de fraude en de reden die je inroept voor regularisatie, dan moet DVZ de fraude als negatief element afwegen tegenover de positieve elementen van het dossier. Deze afweging moet blijken uit de motivering van DVZ.

Gevaar voor openbare orde

DVZ weegt ook een gevaar voor openbare orde, als negatief element, af tegen de positieve elementen van het aanvraagdossier. Niet elke aanraking met het gerecht is reden tot afwijzing. Een verkeersovertreding sluit een regularisatie niet noodzakelijk uit als de criteria daartoe vervuld zijn.

DVZ moet een afweging maken tussen deze elementen:

  • de ernst of herhaling van de feiten
  • de actuele relevantie van de feiten voor de regularisatieaanvraag
  • de evenredigheid tussen de negatieve elementen en de positieve elementen in de aanvraag.

De afweging moet blijken uit de motivering van DVZ.

Sinds begin 2012 past DVZ de afweging bij openbare orde strenger toe dan voorheen. Staatssecretaris Maggie De Block gaf een instructie in die zin aan DVZ, maar maakte de precieze criteria van die instructie niet bekend.

In maart 2015 kondigt staatssecretaris Theo Francken een verdere verstrenging aan. Precieze criteria zijn niet bekend. Beslissingen tot weigering of intrekking van een regularisatie moeten echter wel gemotiveerd worden. Uit de motivatie van Dienst Vreemdelingenzaken moet een redelijke afweging blijken.

Extra informatie