Fraude met je standaard medisch attest heeft zware gevolgen. De arts riskeert een strafsanctie voor schriftvervalsing. De DVZ bevriest het dossier tot wanneer het strafonderzoek volledig is afgelopen.

Het medisch attest is de grondslag van een 9ter aanvraag. De gevolgen van fraude zijn dan ook groter dan fraude met een ander document.

DVZ verwittigt het Parket

Als de DVZ een vermoeden heeft dat een arts frauduleuze documenten schrijft of een patiënt frauduleuze documenten gebruikt, dan maakt de DVZ die feiten over aan het Parket om ze strafrechtelijk te onderzoeken. De fraude kan opduiken in een dossier van medische regularisatie (9ter), maar ook in een dossier van humanitaire regularisatie (9bis).

DVZ bevriest het dossier

Ondertussen zal de DVZ het dossier bevriezen. DVZ behandelt je dossier pas verder als het strafrechtelijk onderzoek is afgelopen.

De algemene regel is dat het dossier geschorst wordt tijdens het strafonderzoek of wanneer de DVZ verneemt dat er bekentenis van fraude is. In afwachting van het resultaat zal de DVZ toch nog beslissingen van technische onontvankelijkheid nemen. Wanneer de DVZ pas in de gegrondheidsfase verneemt dat er een onderzoek naar fraude loopt, dan kunnen ze bij dringende zaken een medische tegenexpertise laten uitvoeren.

Als de fraude bewezen is, dan wijst DVZ de aanvraag af wegens fraude. Als de fraude niet bewezen is, dan behandelt DVZ de aanvraag verder.

Arts of patiënt vaak niet op de hoogte van onderzoek

De arts is vaak zelf niet op de hoogte van het vermoeden van fraude. Het zou kunnen dat hij dan medische attesten blijft schrijven die telkens leiden tot een geblokkeerde aanvraag.

De patiënt is ook niet op de hoogte dat zijn medisch attest niet voldoet. Hij kan dus zelf geen initiatief nemen en een medisch attest van een andere arts aandragen. Dat zal ook niet volstaan omdat zijn dossier geschorst is.

De patiënt verneemt in 3 situaties dat zijn attest niet voldoet:

  • als het parket stappen onderneemt voor onderzoek van het vermoeden van fraude 
  • als sommige technische vereisten ontbreken
  • na een medische tegenexpertise
Extra informatie