De ouderlijke verantwoordelijkheid is het recht en de plicht om te zorgen voor de persoon en het vermogen van een kind.

Ouderlijk gezag houdt een omgangsrecht in, het recht zijn verblijfplaats te bepalen en het tijdelijk naar een andere plaats mee te nemen, maar ook een recht en een plicht tot bescherming van de persoon (recht van bewaring en zorg, vroeger vaak hoederecht genaamd) en van de goederen (beheer) van het kind. Ook het toezicht door de ene ouder op de uitoefening van dit ouderlijk gezag door de andere ouder maakt hier deel van uit.

De ouderlijke verplichtingen zijn materieel: de plicht tot huisvesting en tot levensonderhoud van een kind, de plicht tot instandhouding van zijn vermogen. Maar ook immaterieel: de plicht tot opvoeding van en tot toezicht op het kind.  

In bepaalde situaties (als de ouders niet meer samenleven bijvoorbeeld) kan een ouder tot financiële onderhoudsverplichtingen ten opzichte van zijn kind gehouden zijn. Ga dan naar 'Onderhoudsverplichtingen'.

  • Internationale bevoegdheid ouderlijke verantwoordelijkheid

    Mijn minderjarige dochter woont bij haar moeder in Portugal. Kan ik bij een Belgische rechter mijn omgangsrecht afdwingen?  Ik ben in een echtscheidingsprocedure verwikkeld in België met mijn Canadese (ex-)echtgenoot. Hij keerde inmiddels terug naar Canada en nam onze zoon mee. Kan de Belgische echtscheidingsrechter de teruggave en de inschrijving van onze zoon in België opleggen?

  • Toepasselijk recht ouderlijke verantwoordelijkheid

    Mijn dochter verblijft bij mij in België. Haar Tunesische vader woont in Frankrijk en wil een omgangsrecht met haar afdwingen voor de Belgische rechter. Moet de rechter rekening houden met het Tunesische of het Franse recht of alleen met het Belgische recht?

  • Erkenning ouderlijke verantwoordelijkheid

    Een Spaanse rechter heeft het ouderlijk gezag over mijn zoon exclusief aan mij toegekend. Zijn vader wil mijn zoon echter niet aan mij overdragen. Ik wil naar een Belgische rechter stappen om het vonnis te doen uitvoeren. Onder welke voorwaarden is het Spaanse vonnis in België geldig?

Extra informatie