Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, kan je via naturalisatie Belg worden. Het is een gunst, geen recht. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist in alle vrijheid. Ook staatlozen kunnen een beroep doen op naturalisatie. Erkende vluchtelingen kunnen door de wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit vanaf 1 januari 2013 geen naturalisatieaanvraag meer indienen.

Extra informatie