Hoe herken je dit document?

Wat is de naam van dit document?

  • EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
  • D kaart
  • Bijlage 7bis

Wie krijgt deze kaart?

De onderdaan van een derde land die de status van langdurig ingezetene in België heeft verworven.

Vanaf 11 oktober 2021 wordt de D kaart vervangen door de L kaart. Langdurig ingezetenen in België krijgen vanaf dan dus een L kaart in de plaats van een D kaart. 

Wat is de geldigheidstermijn?

Deze elektronische kaart is 5 jaar geldig.

Wanneer moet ik de kaart hernieuwen?

tussen de 40ste en 30ste dag vóór de vervaldatum van de kaart. 

Als de Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing neemt over de vernieuwing van de kaart vóór de vervaldatum, dan moet de gemeente een bijlage 15 afleveren. Een bijlage 15 dekt voorlopig het verblijf. 

Ben je opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginstelling? Of ben je opgesloten in een strafinrichting of een inrichting ter bescherming van de maatschappij? Dan ben je tijdelijk vrijgesteld van de verplichting om de vernieuwing van je verblijfskaart aan te vragen. Na de opname of opsluiting kan je alsnog de vernieuwing van je verblijfskaart bekomen. Je legt dan het bewijs van je opname of opsluiting voor.

In welk register word je ingeschreven?

In het bevolkingsregister.

Extra informatie