Hoe herken je dit document?

Wat is de naam van dit document?

 • Vestiging
 • K kaart

Wie krijgt deze kaart?

 • De onderdaan van een derde land met een onbeperkt en onvoorwaardelijk verblijf in België
  • die een regelmatig en ononderbroken verblijf van 5 jaar in het Rijk kan aantonen
  • die een aanvraag tot vestiging heeft ingediend
  • én wiens aanvraag is goedgekeurd
 • Het familielid van een gevestigde derdelander die na het voorwaardelijk verblijf in het bezit is van een B kaart en succesvol een aanvraag tot vestiging indient.
 • Voor 11 oktober 2021 kregen gevestigde vreemdelingen een C kaart. Vanaf 11 oktober 2021 wordt in plaats van een C kaart een K kaart afgegeven. De reeds afgegeven C kaarten blijven geldig tot het einde van hun geldigheidsduur. Het is evenwel mogelijk om vooraf en op eigen kosten een ‘nieuwe’ elektronische verblijfskaart aan te vragen.

   

Wat is de geldigheidstermijn?

 • De K kaart is 10 jaar geldig, maar wordt daarna vernieuwd zonder enige voorwaarde. De houder van deze kaart heeft immers een verblijf van onbeperkte duur.
 • Een K kaart met de bijzondere opmerking 'Duplicaat' kan een andere geldigheidstermijn bevatten. In dat geval gaat het om een vervanging na bijvoorbeeld verlies of diefstal.

Wanneer moet ik de kaart hernieuwen?

tussen de 40ste en 30ste dag vóór de vervaldatum van de kaart. 

Ben je opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginstelling? Of ben je opgesloten in een strafinrichting of een inrichting ter bescherming van de maatschappij? Dan ben je tijdelijk vrijgesteld van de verplichting om de vernieuwing van je verblijfskaart aan te vragen. Na de opname of opsluiting kan je alsnog de vernieuwing van je verblijfskaart bekomen. Je legt dan het bewijs van je opname of opsluiting voor.

In welk register word je ingeschreven?

 • In het bevolkingsregister
Extra informatie