Gezinshereniging is het bij elkaar brengen van familieleden die in verschillende landen verblijven. 

Aan gezinshereniging is ook een verblijfsprocedure gekoppeld: familieleden van Belgen, EU-burgers of van andere personen met verblijfsrecht in België kunnen, onder bepaalde voorwaarden, via gezinshereniging een verblijfsvergunning in België verwerven.

Lees meer over gezinshereniging