Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
  • Kamer van Inbeschuldigingstelling / Luik - 2016/ET/97 - 01-12-2016

    Detentie – art. 7, al. 3 Vw. – risico op onderduiking – meerdere identiteiten – openbare orde – verzoeker heeft geen kans gekregen om elementen aan te brengen over zijn persoonlijke situatie – schending rechten van verdediging – ongegrond - vrijlating

  • Arbeidsrechtbank / Luik - 401.287 - 15-03-2012

    maatschappelijke dienstverlening – art.9ter Vw. – ontvankelijk – toekenning steun – ongegrondverklaring – BGV - beroep RvV – stopzetting steun – beroep arbeidsrechtbank – RvV-beroep niet schorsend – geen maatschappelijke dienstverlening – Art. 57, § 2 OCMWwet – gelijkenis met subsidiaire bescherming – Richtlijn 2004/83/CE – verschil in behandeling – prejudiciële vraag aan Grondwettelijk Hof – toekenning maatschappelijke dienstverlening

  • Arbeidsrechtbank / Luik - 383.192 - 02-09-2009

    federale opvangcentra - artikel 57§2 OCMW wet - uitzondering - niet toepasselijk - overmacht niet inroepen