Wat is de bijdrage voor de verplichte ziekteverzekering?

De bijdrage die je moet betalen voor de verplichte, publieke ziekteverzekering is afhankelijk van de hoedanigheid waarin je bent aangesloten.

Als voltijds werknemer of zelfstandige verloopt de bijdrage voor de verplichte ziekteverzekering via de sociale bijdragen die werkgevers, werknemers en zelfstandigen betalen. Als je op basis van je verblijfsrecht bent aangesloten bij de ziekteverzekering, betaal je zelf een persoonlijke bijdrage aan de verplichte ziekteverzekering. De hoogte van de bijdrage hangt af van je inkomen. Als je geen of een laag inkomen hebt, ben je vrijgesteld van de persoonlijke bijdrage aan de verplichte ziekteverzekering. Je vind de concrete bedragen terug op de website van het RIZIV.

Wat is de bijdrage voor de aanvullende verzekering?

De ziekenfondsen betalen de tegemoetkomingen van de publiek ziekteverzekering uit. Daarnaast bieden ze ook een aanvullend pakket aan van:

  • verzekeringen, zoals verzekeringen voor tandzorgen en hospitalisatieverzekeringen
  • diensten, zoals poetshulp en kinderoppas
  • voordelen, zoals sportvoordeel en jeugdkampen

Om recht te hebben op dit pakket betaal je lidgeld aan je ziekenfonds. De Hulpkas voor Invaliditeit en Ziekteverzekering heeft geen aanvullend pakket. Daar betaal je dan ook geen lidgeld, enkel je (persoonlijke) bijdrage voor de verplichte ziekteverzekering.

Om lid te worden van een ziekenfonds ben je verplicht om het lidgeld te betalen. Een ziekenfonds kan er ook voor kiezen om aan bepaalde categorieën geen lidgeld te vragen. Bijvoorbeeld leden met een sociale uitkering.

Als je recht hebt op tussenkomst van de publieke ziekteverzekering, moet het ziekenfonds de tussenkomsten vanuit de verplichte ziekteverzekering blijven betalen, ook al heb je het lidgeld (nog) niet betaald. Als je je lidgeld niet of onregelmatig betaalt, loop je wel het risico dat het ziekenfonds je ontslaat als lid. Na je ontslag kan het ziekenfonds geen terugbetalingen meer doen voor jou. Je kan dan wel nog op zoek gaan naar een ander ziekenfonds.

Welke soorten tegemoetkomingen bestaan er?

De tegemoetkomingen door de publieke ziekteverzekering worden bepaald door de ‘nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen’. Dit is een gecodeerde lijst met de geneeskundige prestaties die de ziekteverzekering geheel of gedeeltelijk vergoedt. Elke code van de nomenclatuur komt overeen met een officieel honorarium en een tegemoetkoming.

De prijsopbouw voor geneeskundige verstrekkingen kan je als volgt schematisch weergeven:

Honorarium/prijs = (verhoogde) tegemoetkoming + remgeld (+ ereloonsupplement)

De vertegenwoordigers van de zorgverleners en de ziekenfondsen sluiten een akkoord, de ‘conventie’, over de tarieven. Als een zorgverlener het akkoord aanvaardt, is hij ‘geconventioneerd’. Dat wil zeggen dat hij de officiële tarieven die in het akkoord zijn bepaald, respecteert. Geconventioneerde zorgverleners mogen geen ereloonsupplementen vragen. Er zijn ook gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners. Zij aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen, maar rekenen alleen op bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan. Niet-geconventioneerde zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepalen vrij het honorarium.

In de publieke ziekteverzekering bestaan er gewone tegemoetkomingen voor gezondheidszorgen en verhoogde tegemoetkomingen. Als je recht hebt op verhoogde tegemoetkomingen, betaal je een lager persoonlijk aandeel. In bepaalde gevallen kan het ziekenfonds automatisch het recht op verhoogde tegemoetkomingen toekennen. In andere gevallen moet je zelf de aanvraag doen om het recht te krijgen.

Lees meer over verhoogde tegemoetkoming op de website van het RIZIV

Lees meer over de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen op de website van het RIZIV

Wat is de derdebetalersregeling?

Bij de derdebetalersregeling, betaal je tijdens je raadpleging alleen het remgeld of persoonlijk aandeel. Het ziekenfonds betaalt de tegemoetkoming uit de ziekteverzekering rechtsreeks aan de zorgverlener. Lees meer over de derdebetalersregeling op de website van het RIZIV.

Andere specifieke maatregelen, zoals bijvoorbeeld de maximumfactuur, proberen ook de financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorg te verbeteren. Lees meer over de verschillende regelingen op de website van het RIZIV.

 
Extra informatie